Kamenný obchod : A-Z Hokej,s.r.o , Bajzová 10, Bratislava 82108, tel. 0910801111, azhokej@azhokej.sk, otvorené PO-PI 10,00-18,00, SOB 9-12 najdete nás aj na www.azhokej-ua.sk eshop zameraný na predaj značky UNDERARMOUR.
Nákupný košík
Počet položiek: 0
Celková suma: 0.00€

Obchodné podmienky

Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov (už od 24 hodín) a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Dodanie avizujeme telefonicky, alebo e-mailom pri potvrdení objednávky. Pri tovare, ktorý nie je skladom v našich predajniach sa vami objednaný tovar objednáva u výrobcu alebo distribútora. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť si vybratý tovar za iný. K expedičnej dobe si musíte pripočítať čas potrebný na doručenie. Pri dodaní prepravnou spoločnosťou je to do 48 hodín na SK a 72 hodín do CZ po vyexpedovaní z nášho skladu. Pri doručení zásielky prepravnou spoločnosťou je potrebné uviesť do adresy doručenia mobilné telefónne číslo (odporúčame priamo vo formulári záväznej objednávky), aby sa vedel  pracovník kuriérskej spoločnosti s vami dohodnúť na presnom čase a mieste dodania tovaru. Taktiež odporúčame uviesť adresu, na ktorej sa cez deň zdržujete, nakoľko prepravná spoločnosť vykonáva donášku spravidla počas normálneho pracovného času. Miesto odberu a spôsob dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje návod spravidla už od výrobcu na používanie výrobku ako aj záručný list. Daňový doklad Vám zašleme spolu s tovarom.  Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar.

Prevzatie tovaru kupujúcim

Kupujúci, je povinný, aby bezprostredne pri dodaní tovaru prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ak zistí, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. V prípade, že bude obal (kartón) zjavne pokrčený, alebo roztrhaný, je potrebné za prítomnosti prepravcu škatuľu otvoriť a skontrolovať stav tovaru, či nie je poškodený. Ak by bol tovar poškodený je nevyhnutné s prepravcom na mieste spísať reklamačný protokol o poškodení zásielky. Na dodatočné reklamácie prepravná spoločnosť neberie ohľad.Poplatky za dopravu - spôsob dodania - ceny

Kuriérskou službou GLS v celej SR + ČR do 15 kg 6,00 €
Kuriérskou službou GLS v celej SR + ČR nad 15 kg 12,00 €
Osobný odber v predajni v Bratislave 0,00 €

Všetky uvádzané ceny sú vrátane 20% DPH.

Záruky, reklamácie

Na dodaný tovar poskytujeme záruku v lehote ako je uvedená pri danom type tovaru /zvyčajne 2 roky/. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti výrobku, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný výrobok určený, nevhodnej, či zanedbanej základnej údržby alebo nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho. Reklamačnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, tj. dobu po ktorú pri správnom používaní a ošetrovaní môže vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať. Právo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené ihneď bez zbytočného odkladu po zistení závady. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie výrobku a môže byť dôvodom k zamietnutiu reklamácie. Reklamáciu si zákazník môže uplatniť:

 • telefonicky v pracovných dňoch od 10:00 do 18:00 na telefónnom čísle 0910801111
 • e-mailom azhokej@azhokej.sk
 • poštou zaslaním tovaru na našu adresu
 • prepravnou spoločnosťou zaslaním tovaru na našu adresu

Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na nami určené miesto v SR. Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopravíme na Vašu adresu v SR na naše náklady. O vybavení reklamácie vás budeme informovať telefonicky, alebo mailom. Zároveň Vám v zákonnej lehote vystavíme potvrdenie o vybavení reklamácie. Obchodné podmienky platia podľa aktuálneho občianskeho zákona.

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek. Ak sa rozhodne pre storno objednávky je potrebné bez zbytočného odkladu nám to oznámiť mailom alebo telefonicky, aby sa objednaný tovar neposielal kupujúcemu.


Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť záväznú objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

 • vyskytnú sa neočakávané udalosti ktoré bránia v zrealizovaní dodania tovaru /štátny prevrat../
 • tovar sa už vypredal /akciový tovar/
 • tovar sa už nevyrába, pripadne nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.


 Predávajúci nenesie zodpovednosť:
 

 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
 • poškodenie zásielky poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek   obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.


Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

V súlade so zákonom § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
- Kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
- Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú (viď kontakt) a to za nasledujúcich podmienok
 

 • Tovar musí byť v pôvodnom obale spolu s kompletným príslušenstvom, návodmi a pod.
 • Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.
 • Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a záručným listom, ak je súčasťou tovaru.
 • Ak tovar zasielate poštou, odporúčame Vám ho zaslať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).
 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa naspäť.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú chránené podľa zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov, pred použitím treťou osobou. Vyplnením registračného formulára dáva kupujúci súhlas predávajúcemu k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov. Slúžia iba pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.
Prevádzkovateľ internetového obchodu nezodpovedá za zneužitie osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené podmienky zaobchádzania s osobnými dátami. Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa, aby jeho údaje z databázy vymazal.

Dodatky a zmeny obchodných podmienok

Svoje pripomienky a sťažnosti môžete posielať na email azhokej@azhokej.sk . Pokiaľ sa zmenia pravidlá v internetovom obchode, zverejníme zmenené pravidlá na tejto stránke. Nové zmenené pravidlá vstúpia do platnosti automaticky po zverejnení na týchto stránkach. Inak sa pravidlá nemôžu meniť s výnimkou, keď sa obidve strany vzájomne dohodnú vopred, spravidla písomnou formou. Vaše ďalšie používanie služieb po zverejnení zmenených pravidiel na tejto stránke potvrdzuje Váš súhlas s novými pravidlami pri objednávke.
Kupujúci svojím nákupom súhlasí so znením Obchodných a reklamačných podmienok.

Späť
nemáte nainstalovaný flash player